کتونی(بارکد ثبت سفارش در واتساپ وتلگرام)

👆👆👆👆👆👆👆
با اسکن یا کلیک کردن روی  بارکد بالا سفارشتون را در واتساپ ثبت کنید
🖕🖕👆🖕👆 بارکد ثبت سفارش در تلگرام..وبا ضربه زدن روی بارکد میتونید سفارش خودتون را در تلگرام ثبت کنید

شماره ثبت سفارش در واتساپ

09151050857